Wiadomości - strona główna

Nowa usługa w MPWiK

MPWIK  wprowadziło  nową usługę wywozu nieczystości płynnych. Będzie ona wykonywana dla klientów na terenie Włocławka z wykorzystaniem samochodu specjalistycznego Mercedes Actross MORO.
Usługa dotyczy wyłącznie właścicieli posesji, w których pojemność zbiornika bezodpływowego wynosi od 7 m3 do 10 m3.
Podstawą do realizacji usługi przez Spółkę będzie złożenie wniosku do MPWiK Sp. z o.o. i zawarcie umowy.
Cena za wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego wynosi 29,16 zł brutto za metr sześcienny. Niezbędne formularze do pobrania znajdują się na naszej stronie internetowej 
https://www.mpwik.wloclawek.pl/ w zakładce: obsługa klienta.