Włocławek - wiadomości

Włocławianie wypowiadają się na temat planu ruchu dla Śródmieścia -ankieta

Włocławianie mogą wyrazić swoją opinie do 20 sierpnia 2020 r. do godz. 23:59.

W ankiecie pytamy m.in. o to, w jaki sposób mieszkańcy najczęściej poruszają się po Śródmieściu: środkami lokomocji czy może pieszo? Czy włocławianie uważają, że na drogach w ścisłym centrum piesi i rowerzyści mają wystarczająco dużo miejsca – czy spotkali się z sytuacją, że zaparkowany na chodniku samochód utrudniał poruszanie się pieszych oraz rowerzystów?

Jaką politykę parkingową preferują mieszkańcy? (parking podziemny, rozproszenie mniejszych parkingów na terenie Śródmieścia przy jednoczesnym poszerzeniu dostępności przestrzeni na placu Wolności, redukcja miejsc parkingowych z pozostawieniem parkingów naziemnych i zwiększeniem ilości kursów autobusowych do i ze Śródmieścia, brak jakiejkolwiek ingerencji w obecne miejsca parkingowe).

Łącznie ankieta zawiera 16 pytań, można podzielić się też swoimi uwagami.

Ankieta jest częścią działań podejmowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028.