Włocławek - wiadomości

Licea z Włocławka dostały laptopy, serwery i akcesoria komputerowe

  • Licea dostały laptopy, serwery i akcesoria komputerowe W ramach realizowanego  przez Gminę Miasto Włocławek, projektu pn. „Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje” współfinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr projektu RPKP.10.02.02-04-0009/18, 5 sierpnia 2020 roku został dostarczony sprzęt komputerowy dla szkół:

– dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej, ul. Mickiewicza 6 we Włocławku 20 laptopów z oprogramowaniem oraz 1 serwer  z oprogramowaniem i akcesoriami komputerowymi (switch, zasilacz UPS, router, patchpanel, szafa rack) na łączną wartość 66 186,30 zł,

– dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, ul. Urocza 3 we Włocławku

20 laptopów  z oprogramowaniem oraz 1 serwer  z oprogramowaniem i akcesoriami komputerowymi (switch, zasilacz UPS, router, patchpanel, szafa rack) na łączną wartość 66 186,30 zł,

– dla III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej , ul. Bechiego 1 we Włocławku 20 laptopów z oprogramowaniem oraz 1 serwer z oprogramowaniem i akcesoriami komputerowymi (switch, zasilacz UPS, router, patchpanel, szafa rack) na łączną wartość 66 186,30 zł,

– dla IV Liceum Ogólnokształcącego przy  Zespole Szkół nr 4 we Włocławku 20 laptopów  z oprogramowaniem oraz  1 serwer  z oprogramowaniem i akcesoriami komputerowymi (switch, zasilacz UPS, router, patchpanel, szafa rack) na łączną wartość 66 186,30 zł.

W sumie, wartość sprzętu wynosi 264 745,20 zł.