Włocławek - wiadomości

Samorząd Włocławka wspiera terapię uzależnień

   Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 27 lipca 2020 r. został ogłoszony konkurs ofert na udzielanie mieszkańcom Włocławka świadczeń z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie mieszkańcom Włocławka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych: psychoterapii indywidualnej, psychoterapii grupowej, porad terapeutycznych, psychoterapii rodzinnej stanowiących uzupełnienie programu podstawowego, ponadpodstawowego i pogłębionego finansowanego przez NFZ.

W ramach konkursu wydzielono trzy zadania. Zadanie nr 1 to świadczenia psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu (tzw. after care) dla pacjentów, którzy ukończyli podstawowy program terapii w systemie ambulatoryjnym lub stacjonarnym. Zadanie nr 2 obejmuje świadczenia pogłębionej terapii dla osób uzależnionych. Zadanie nr 3 to świadczenia psychoterapii dla osób współuzależnionych.

Adresatami zadań są osoby dorosłe z zespołem uzależnienia od alkoholu, osoby dorosłe uzależnione od innych substancji psychoaktywnych, a także członkowie rodzin osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Łączna wysokość środków publicznych planowanych na realizację świadczeń w ramach ww. zadań wynosi 59 400,00 złSpecyfikacja konkursu jest opublikowana: http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-2472020-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-27-lipca-2020-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-ofert-na-udzielanie-mieszkancom-wloclawka-gwarantowanych-swiadczen-zdrowotnych-z-zakresu-terap/