Redakcja

Redakcja
Izabela Rosińska
Witold Słomkowski
Krystian Nawlicki
Angelika Bartczak
Rafał Wiliński
Karolina Kurlapska
Krzysztof Lipski

Współpraca
Piotr Gutowski

Biuro promocji i reklamy
Donata Szychulska