powiat Toruński - Wiadomości powiat Włocławski - Wiadomości Wiadomości - strona główna

KOLEJNE OBWODNICE W NASZYM REGIONE

W tym roku planowane jest rozpoczęcie prac, które pozwolą ominąć Lubraniec (powiat włocławski) i uwolnić miasto od ruchu ciężarowego. Intensywnie przygotowujemy się także do realizacji kolejnych inwestycji. Pomogą nam w tym konsultacje społeczne i opracowania zlecone przez lokalne samorządy. Do tej pory marszałkowskie środki wsparły budowę 8 obwodnic.

Obwodnice to  jeden z lepszych sposób na poprawę komunikacji i bezpieczeństwa w miastach naszego województwa. Obejście miasta w Lubrańcu będzie  już dziewiątym, który powstanie w regionie przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. W nowej perspektywie zbudujemy kolejne obwodnice – mówi marszałek województwa Piotr Całbecki.

Inwestycja w Lubrańcu realizowana jest w trybie zaprojektuj i wybuduj. W ubiegłym roku podpisaliśmy umowę o wartości 48 mln zł. Zakończenie prac projektowych  planowane  jest w drugiej połowie tego  roku. Po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wykonawca przystąpi do budowy. Obwodnica powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270, po zachodniej stronie miejscowości. Będzie miała długość 5 kilometrów. Trasa otrzyma parametry techniczne drogi o nośności do 11,5 ton na oś. Jezdnia będzie miała szerokość 8 metrów (wraz z opaskami), zaplanowano także pobocza o szerokości 1,5 metra. Obwodnica objęta zostanie 7-letnią gwarancją. Zakończenie prac planowane jest za dwa lata.

 Zlecimy kolejne inwestycje

Przygotowaliśmy też koncepcję niezbędną do budowy obwodnicy Tucholi. Trasa o długości 10 kilometrów  ominie miasto od strony południowo-zachodniej. Wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum, osiedla Rudzki Most i Bladowa. Przebieg trasy uzgodniony został w konsultacjach społecznych. Prace nad dokumentacją zostaną zakończone po wydaniu ostatecznego postanowienia przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który już od 2 lat rozpatruje odwołanie jednego z mieszkańców.

Podobna dokumentacja powstaje dla obwodnicy Więcborka. Nowa trasa ominie zarówno miasto Więcbork  jak i miejscowość Witunia od zachodu. Będzie miała 5,5 kilometra długości. Taki przebieg trasy zyskał najwięcej pozytywnych opinii w trakcie konsultacji społecznych. Wykonawca dokumentacji wystąpił z wnioskiem o wydanie przez gminę decyzji środowiskowej.  Zakładamy, że gotową koncepcją  wraz z decyzją środowiskową dysponować będziemy na początku przyszłego roku.

W związku z pracami zleconymi przez GDDKiA nad obwodnicą Sępólna Krajeńskiego planujemy też opracowanie niezbędnego do połączenia drogi wojewódzkiej nr 241 od strony Więcborka z obwodnicą w ciągu drogi krajowej nr 25. Pozwoli to docelowo wyprowadzić cały tranzyt z Sępólna Krajeńskiego.

Gotowe koncepcje i ostateczne decyzje środowiskowe pozwolą na rozpoczęcie rozmów z gminami o podziale kosztów budowy nowych dróg i zmianach w układzie dróg wojewódzkich.

Weryfikujemy gminne dokumentacje

Część samorządów dysponuje już wstępnymi opracowaniami  związanymi z budową obwodnic. Gmina Mogilno opracowała projekt i uzyskała decyzję środowiskową niezbędną do budowy II etapu obwodnicy pomiędzy rondem w miejscowości Świerkówiec i miejscowością Żabno. Długość tej trasy wyniesie 1,3 km.

Miasto Brodnica przygotowało natomiast dokumentację dla II etapu obwodnicy od strony południowo-wschodniej. Pozwoli on wyprowadzić poza centrum ruch tranzytowy w kierunku Lidzbarka. Dla 3,5 kilometrowej trasy również wydana została decyzja środowiskowa i powstał projekt.

Obie dokumentacje zostały przekazane Zarządowi Dróg Wojewódzkich. W trakcie weryfikacji zwracamy uwagę na możliwość ich wykorzystania pod kątem budowy dróg wojewódzkich (sprawdzamy wydane decyzje, uzgodnienia opinie, parametry i rozwiązania projektowe). Tylko obwodnice o parametrach dróg wojewódzkich mają szansę na dofinansowanie unijne w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-27. Liczymy się z koniecznością ich aktualizacji. Warto podkreślić, że proces przygotowania koncepcji wraz decyzją środowiskową zajmuje co najmniej 2 lata. To zazwyczaj trwa dłużej niż same prace budowlane.

Współpracujemy z kolejnymi gminami

W ubiegłym roku podpisaliśmy też listy intencyjne związane z przygotowaniem koncepcji dla kolejnych dwóch obwodnic:

 • Golubia-Dobrzynia (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534)
 • Rypina (kolejny etap obwodnicy otaczający miasto od strony północno-wschodniej).

Wcześniej również inne samorządy zdecydowały się przygotować dokumentacje niezbędne do budowy obwodnic. Są wśród nich między innymi obwodnice:

 • Białych Błót ( w ciągu drogi wojewódzkiej nr 223, w powiecie bydgoskim)
 • Lisewa ( w ciągu drogi wojewódzkiej nr 548, w powiecie chełmińskim)

Prowadzimy też rozmowy z kolejnymi samorządami, które są zainteresowane wspólnym przygotowaniem kolejnych zadań inwestycyjnych do realizacji.

Inwestycje zakończone

W ostatniej dekadzie powstało 8 obwodnic o łącznej długości ok. 23 kilometrów. Wartość tych inwestycji to ponad 220 mln zł. Obwodnice powstały w następujących miejscowościach:

 • Brodnica (I etap)
 • Chełmno
 • Janikowo
 • Mogilno (I etap)
 • Mrocza
 • Nakło nad Notecią
 • Pakość
 • Płazowo.

Urząd Marszałkowski dofinansował również m.in. modernizację ul. Mleczarskiej w Rypinie, która ma być docelowo częścią obwodnicy tego miasta. Zmiana organizacji ruchu pozwoliła natomiast wyprowadzić tranzyt z centrum Aleksandrowa Kujawskiego i Radziejowa.

Ważne liczby

 • 220 mln zł – to koszt zbudowanych już 8 obwodnic
 • 11,5 tony na oś – to nośność nowych dróg
 •  48 mln zł – to koszt obwodnicy Lubrańca
 • 7 lat – to długość gwarancji na powstające obwodnice.