powiat Aleksandrowski - Kultura powiat Aleksandrowski - Wiadomości powiat Lipnowski - Kultura powiat Lipnowski - Wiadomości powiat Radziejowski - Kultura powiat Radziejowski - Wiadomości powiat Toruński - Kultura powiat Toruński - Wiadomości powiat Włocławski - Kultura powiat Włocławski - Wiadomości Wiadomości - strona główna Włocławek - kultura Włocławek - wiadomości

W Urzędzie Wojewódzkim przekazano samorządom czeki z dofinansowaniem w ramach RFIL

,, W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla województwa kujawsko-pomorskiego przekazano 527 594 411,45 zł, z czego 197 594 411,45 zł w ramach części wnioskowej.              Przedstawiciele gmin i powiatów, z zachowaniem reżimu sanitarnego, otrzymali dziś we włocławskiej Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego czeki z kwotami wsparcia w ramach RFIL w obecności Wicewojewody Józefa Ramlau, Wiceminister Anny Gembickiej, Poseł dr Joanny Borowiak oraz Senatora Józefa Łyczaka

      Z tych środków zostaną sfinansowane m.in. budowa Powiatowego Centrum Zdrowia we Włocławku, również przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w gminie Boniewo, w Brześciu Kujawskim budowa i przebudowa bazy oświatowej, w gminie Choceń mechaniczna-biologiczna oczyszczalnia ścieków, w Izbicy Kujawskiej osiedlowe drogi gminne z ciągami pieszo-rowerowymi, natomiast w gminie Lubień Kujawski przebudowa ciągu budynków użyteczności publicznej – Centrum Kultury, remizy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz budynku Biblioteki Miejskiej.

      Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych jest programem bezzwrotnej pomocy finansowej dla samorządów z funduszu COVID-19. To ogromny impuls inwestycyjny dla regionów, których gminne dochody zostały mocno uszczuplone z powodu skutków pandemii. Samorządy w ramach pierwszego etapu programu otrzymały już 6 mld zł. Dzięki temu gminy i powiaty realizują inwestycji typu budowa i remont dróg, modernizację i doposażenie szpitali oraz przychodni, a także remonty szkół.

       W drugim etapie konkursu kolejna kwota 6 mld złotych sfinansuje  inwestycje blisko mieszkańców. W ten sposób w równym stopniu zostaną wsparte zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości.”