Kultura - strona główna powiat Aleksandrowski - Kultura powiat Aleksandrowski - Wiadomości powiat Lipnowski - Kultura powiat Lipnowski - Wiadomości powiat Radziejowski - Kultura powiat Radziejowski - Wiadomości powiat Toruński - Kultura powiat Toruński - Wiadomości powiat Włocławski - Kultura powiat Włocławski - Wiadomości Wiadomość 0 Włocławek - kultura Włocławek - wiadomości

Żegnamy Franciszka Złotnikiewicza

Żegnamy Franciszka Złotnikiewicza

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Franciszka Złotnikiewicza, członka zarządu województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2008-2010, długoletniego dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Związku Melioracji i Urządzeń Wodnych, wicewojewodę włocławskiego w latach 1996-1997.

Przed objęciem stanowiska członka zarządu województwa kujawsko-pomorskiego kierował Wydziałem Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. W 1999 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, jednym z najwyższych państwowych odznaczeń.

Żegnamy wysokiej klasy specjalistę, wspaniałego człowieka i szanowanego samorządowca.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Cześć jego pamięci!

Elżbieta Piniewska, przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Piotr Całbecki marszałek województwa kujawsko-pomorskiego

28.12.2017 Torun Konferencja prasowa podsumowująca działalność i inwestycje zrealizowane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w związku z przejęciem zadań tej jednostki przez PGW Wody Polskie fot. Andrzej Goinski