powiat Włocławski - Kultura powiat Włocławski - Wiadomości Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

OGRANICZENIA W FUNKCJONOWANIU STAROSTWA POWIATOWEGO

KOMUNIKAT
STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO

w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego we Włocławsku,
w związku z objęciem powiatu włocławskiego strefą czerwoną.

Mając na względzie bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku, aby uniknąć rozprzestrzeniana się wirusa SARS-Cov-2 wprowadzamy ograniczenia w funkcjonowaniu urzędu, które dotyczą przebywania
w pomieszczeniach, kontaktu z pracownikami, a także kontaktu pomiędzy interesantami.
Do budynków będzie mogła wejść ograniczona liczba interesantów. Nadal będzie możliwość wypełnienia i złożenia dokumentów w Punktach Obsługi Interesanta oraz skorzystania z kasy. Odbiór dokumentów będzie odbywał się  po uzgodnieniu z pracownikiem.

W budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ulicy Stodólnej 68, w którym mieszczą się Wydziały: Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej oraz jednostki: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności interesanci będą przyjmowani
na parterze, gdzie uzyskają dalsze informacje od pracownika.

Natomiast w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Cyganka 28 obsługa interesantów Wydziału Komunikacji odbywać się będzie odrębnym wejściem (brama
od ul. Cyganka). Interesanci będą oczekiwali na zewnątrz i po wstępnej weryfikacji dokumentów, pracownicy będą zapraszali pojedynczo interesantów do budynku.

Zachęcam do kontaktu telefonicznego oraz elektronicznego, jeśli sprawa nie wymaga wizyty w urzędzie.

Przypominam, że przychodząc do urzędu, należy mieć zasłonięte usta i nos.

Starosta

Roman Gołębiewski