powiat Włocławski - Wiadomości Wiadomości - strona główna

Kolejna inwestycja w powiecie włocławskim

12 października 2020 roku odbył się uroczysty odbiór kolejnej inwestycji drogowej w powiecie włocławskim. Przebudowana została droga powiatowa numer 2901C w Gminie Lubanie. Symboliczną wstęgę, która zwieńczyła wykonanie zadania przecięli Pani minister Anna Gembicka, starosta włocławski – Roman Gołębiewski, sekretarz powiatu włocławskiego – Piotr Krygier, radny Rady Powiatu we Włocławku – Mariusz Bladoszewski, członek Zarządu Powiatu we Włocławku – Jacek Jabłoński, dyrektor Przedsiębiorstwa Robót Drogowych INODROG Sp. z o. o. – Mariusz Mzgowiec, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku, wójt Gminy Lubanie – Larysa Krzyżańska, przewodnicząca Rady Gminy w Lubaniu – Barbara Rolirad, Radna Rady Gminy w Lubaniu – Agnieszka Augustyniak.

W ramach projektu na odcinku o długości 2,3 km wykonano szereg prac budowlanych między innymi przebudowano chodnik, jezdnię do szerokości 6 m, wykonano zjazdy oraz przebudowano parking. Przy drodze na całej długości wykonano również odwodnienie za pomocą rowów retencyjno-odparowujących. Pojawiło się także nowe oznakowanie pionowe i poziome. Każdy z tych elementów przyczyni się nie tylko do polepszenia komfortu jazdy, ale przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa.

Całkowity koszt inwestycji 3.697.526,99 zł z czego 1.833.388,00 zł stanowi dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, natomiast 1.833.388,00 zł to kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zrealizowana inwestycja jest wyrazem wzorowej współpracy samorządowej oraz skutecznego wykorzystywania przez powiat środków zewnętrznych.

Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. z Inowrocławia. Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełnił  ATS – nadzór, projekty, BHP  mgr inż. Tomasz Sulerzycki.