powiat Włocławski - Wiadomości

Nowy klub radnych w Radzie Powiatu we Włocławku

Nowy klub radnych w Radzie Powiatu we Włocławku

3 sierpnia 2020 r. radni Rady Powiatu Włocławskiego: Jadwiga Błaszkiewicz, Dawid Dalmann, Jacek Jabłoński oraz Tomasz Jezierski postanowili połączyć siły i stworzyć klub radnych. Nowo powstały klub będzie nosił nazwę Samorządowe Porozumienie Powiatu Włocławskiego. Członkowie klubu chcą wykorzystać swoje dotychczasowe doświadczenie w pracy samorządowej, aby, jak deklarują, lepiej współpracować i systematyzować działania. Głównym celem klubu będzie praca na rzecz rozwoju Powiatu Włocławskiego oraz poprawy życia jego mieszkańców. Klub ma realizować swoje cele m.in. poprzez wspieranie działań powiatu w zakresie: planowanych inwestycji, działań na rzecz rozwoju kultury i sportu, a także integracji społecznej, występowanie z inicjatywami uchwałodawczymi, rzetelne informowanie mieszkańców o funkcjonowaniu powiatu oraz udzielanie pomocy mieszkańcom w rozwiązywaniu ich problemów.

Przewodniczącym Klubu SPPW został wybrany radny Jacek Jabłoński.

Wiedza i umiejętności, a przede wszystkim doświadczenie zdobyte w samorządzie w ciągu minionych lat pracy na pewno przyczynią się do realizacji nowych pomysłów. Radni klubu określili najważniejsze obszary programowe, wokół których skupiać  będzie się ich praca. To przede wszystkim: zwiększanie bezpieczeństwa mieszkańców, poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych na dofinansowania inwestycji, rozbudowę programów edukacyjnych i dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy oraz inwestycja w służbę zdrowia. Radni deklarują wsparcie Starosty w jego działaniach oraz współpracę z innymi radnymi w zakresie planowanych inwestycji oraz spraw społecznych ważnych dla mieszkańców.

W ostatnich wyborach samorządowych dwoje z czworga radnych z powodzeniem startowało z komitetu wyborczego wyborców Samorządowe Porozumienie Powiatu Włocławskiego i to na jego bazie zostało utworzone stowarzyszenie o tej samej nazwie. Powołanie do życia klubu radnych Samorządowego Porozumienia Powiatu Włocławskiego przyczyni się do utworzenia w kolejnych wyborach silniejszej listy wyborczej, skupiającej ludzi o podobnych poglądach społecznych, mających na względzie dobro mieszkańców Powiatu Włocławskiego.

Dla przypomnienia nowy klub będzie trzecim klubem działającym w Radzie Powiatu we Włocławku. Aktualnie działają dwa kluby radnych: Wspólnota Samorządowa oraz PSL.