powiat Włocławski - Wiadomości Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

„Rolniczy handel detaliczny – aktywizacja rynkowa dla członków KGW”

„Rolniczy handel detaliczny – aktywizacja rynkowa dla członków  KGW” 

„Rolniczy handel detaliczny – aktywizacja rynkowa dla członków  KGW” to projekt skierowany do polskich gospodyń i gospodarzy będącymi członkami KGW z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt jest realizowany od maja 2020 do sierpnia 2020 r. Celem projektu jest przeprowadzenie 20 szkoleń dotyczącego rolniczego handlu detalicznego. Obszar tematyczny został wybrany z powodu wejścia w życie w styczniu 2019 nowelizacji ustawy o handlu detalicznym, która daje szerokie możliwości pobudzenia przedsiębiorczości na terenach wiejskich przy dużej aktywność KGW.

Po przejściu szkolenia członkinie KGW zyskają wiedzę, jak sprzedawać swoje produkty na atrakcyjnych warunkach. Zgodnie z Ustawą sprzedaż żywności wytworzonej w ramach rolniczego handlu detalicznego jest możliwa do zakładów prowadzących handel detaliczny, w tym do sklepów, restauracji czy stołówek. Ponieważ ostatecznym beneficjentom potrzebna jest wiedza zarówno z zakresu wykładni prawa, jak i z zakresu marketingu. W ramach projektu powstanie publikacja pt. „Rolniczy handel detaliczny ujęty na tle krajów UE”

Organizacja warsztatów dla beneficjentów podniesie poziom wiedzy prawnej i marketingowej. Spotkania będą prowadzone przez ekspertów,

 Podstawowe informacje o projekcie:

– Projekt zakłada przeprowadzenie 20 szkoleń w ilości 15 osób co daje min.ostateczną liczbę 300 beneficjentów.

– Szkolenia kierowane do beneficjentów będą dotyczyły marketingu i prawa z zakresu rolniczego handlu detalicznego.W  dniu 6.07 odbyła się konferencja inauguracyjna na której przedstawiono założenia projektu oraz zaproszono wszystkie osoby chętne do zapisywania się na szklenia na stronie www.pro-biznes.eu

ARTYKUŁ SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH PROGRAMU FIO.

link: https://www.dropbox.com/sh/tjy4dlfmqqxwpry/AADZ9Ax9G6YZaazcJzyjwHZga?dl=0 jest  animacja w formacie fhd (1920×1080) na YT i FB


https://www.facebook.com/ProBiznes.eu/

www.pro-biznes.eukontakt@pro-biznes.eu