powiat Włocławski - Wiadomości Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Centrum Biznesu we Włocławku pomaga wypełniać wnioski do ZUS

Pracownicy Włocławskiego Centrum Biznesu chętnie pomogą w wypełnieniu wniosków do ZUS o udzielenie ulg dotyczących terminu płatności składek – taka informacja została opublikowana na stronie internetowej Centrum.
Jest to forma pomocy skierowana do przedsiębiorców, którzy z powodu epidemii koronawirusa mają problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy.
ZUS informuje, że przedsiębiorcy mogą skorzystać z uproszczonych form pomocy:
– odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r., – zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.
Szczegółowe informacje i wnioski dostępne na stronie:
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ulgi-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-koronawirusem/2545842