powiat Włocławski - Wiadomości Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

List otwarty Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Włocławku

Drogie Koleżanki i Koledzy !!!

Światowa Organizacja Zdrowia w 200-tną rocznicę urodzin Folorencji
Nightingale -pionierki pielęgniarstwa ustanowiła rok 2020,,Rokiem
Pielęgniarki i Położnej” i jednocześnie ogłosiła STAN PANDEMII !!

Dla ochrony zdrowia na całym Świecie to ogromne wyzwanie, to także
prawdziwy sprawdzian naszego profesjonalizmu , człowieczeństwa i
odpowiedzialności.

W imieniu ORPiP we Włocławku oraz swoim własnym bardzo proszę wszystkie
osoby wykonujące nasz zawód o pozostanie w gotowości do opieki nad
pacjentami.

Bardzo ważne jest zachowanie spokoju,rozsądku i stosowanie się do
zaleceń Ministra Zdrowia ,Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zaleceń
Światowej Organizacji Zdrowia.

Pamiętajcie Kochani ,że dzisiaj Wasze ZDROWIE jest NAJCENNIESZE ,aby móc
nieść pomoc innym.

Pozostając do Państwa dyspozycji z całego serca Dziękuję w imieniu
Naszego Samorządu wszystkim,którzy niosą niezbędną i profesjonalną pomoc
potrzebującym w tak trudnym i wymagającym czasie .

Dziękuję także za wszystkie informacje i spostrzeżenia ,które są wyrazem
zaufania do samorządu .

Dbajcie o siebie ,swoich bliskich i pacjentów

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Małgorzata Zawirowska

Przewodnicząca ORPiP we Włocławku