powiat Włocławski - Wiadomości

Brzeskie inwestycje drogowe

Choć w kalendarzu jeszcze zima , samorząd brzeski nie zwalnia tempa w realizacji kolejnych inwestycji na gminnych drogach. W założeniach przyjętych na rok 2020 są kompleksowe przebudowy ważnych ciągów komunikacyjnych, remonty nawierzchni, przebudowy i modernizacje. Zaplanowane działania poprawią bezpieczeństwo, płynność ruchu i komfort jazdy.  Kontynuacja już rozpoczętych działań i nowe inwestycje drogowe to plan do realizacji wyznaczony przez gminę na najbliższych kilka miesięcy. Z końcem stycznia rozpoczęły się prace związane z przebudową 1,5 km ulic Nowej i Królewskiej oraz odcinka łączącego te drogi. Zakres robót polegać będzie na wykonaniu nakładki asfaltowej na istniejącą konstrukcję, wymianie nawierzchni chodnika, budowie zjazdów z kostki brukowej, budowie zatok postojowych oraz poszerzenie, budowie wyniesionych przejść dla pieszych. „Mając świadomość, że lepsza infrastruktura drogowa wpływa na rozwój, ale przede wszystkim na zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców, a w tym przypadku dzieci uczęszczających do szkoły, przystąpiliśmy do realizacji prac” – mówi burmistrz Tomasz Chymkowski. Inwestycja realizowana jest w ramach środków pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych. Jednocześnie trwają roboty w Wieńcu. Modernizacji poddane są ul. Akacjowa oraz Ogrodowa. A już wkrótce ogłoszone zostaną kolejne postępowania o udzielenie zamówień. Prace podzielone zostały na kilka etapów. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Rzadka Wola i Sokołowo Wieś, budowa ciągu komunikacyjnego ul. Zaułek – ul. Nowa w Brześciu Kujawskim o dł. ok 200 m, rewitalizacja obszarów poprzemysłowych – Przebudowa ciągów komunikacyjnych na osiedlu „Cukrownia” w Brześciu Kujawskim – kontynuacja, budowa dróg na osiedlu Falborek, przebudowa ul. Widok w Brześciu Kujawskim – to odcinki dla których wszczęcie postępowania o udzielenie zamówień zaplanowano na I kwartał tego roku.