Kultura - strona główna powiat Włocławski - Wiadomości Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Spalanie odpadów jest zabronione!

Dbajmy o to czym oddychamy. Spalanie odpadów jest zabronione! Przypominamy, że pozbywanie się odpadów poprzez ich spalanie jest wykroczeniem, za które strażnicy miejscy mogą nałożyć mandat karny. Wysokość takiego mandatu może wynieść do 500 zł.

 

W roku 2019, za podobne wykroczenia, strażnicy miejscy łącznie nałożyli 36 mandatów karnych.

 

Informacje edukacyjne na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza publikujemy pod adresem: http://www.bip.um.wlocl.pl/czystsze-powietrze-informacje-edukacyjne-dla-mieszkancow/

  • Jakość powietrza w serwisie GIOŚ Za pośrednictwem serwisu internetowego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska można sprawdzać jakość powietrza w miastach.

 

Pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home funkcjonuje m.in. wyszukiwarka stacji, a prezentowane dane pomiarowe są aktualizowane co godzinę. Oprócz szczegółowych danych widniejących w tabelach są też dostępne wykresy oraz informacje zdrowotne – normy jakości powietrza.

Ponadto, w serwisie GIOŚ publikowane są prognozy stężeń 1-godzinnych, średniodobowych, prognoza maksymalnego stężenia dobowego zanieczyszczeń powietrza oraz wiele innych przydatnych informacji.