powiat Włocławski - Wiadomości Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Mapa Polski wykonana w Kowalu, w latach 1931/32.

W ostatnim czasie muzeum wzbogaciło się o niezwykle rzadki, a tym samym cenny obiekt, mianowicie przestrzenną mapę Polski, wykonaną w Kowalu, w latach 1931/32.

Obiekt o wymiarach 160×125 cm sporządzony został z niezwykłą starannością i dbałością o szczegóły — przedstawia obrys granic Polski z czasów międzywojnia. Jest on swego rodzaju interaktywną pomocą naukową, bowiem dzięki instalacji elektrycznej, w którą go wyposażono można było w prosty sposób zlokalizować większe miasta na terenie ówczesnej Polski. Ze względu na zły stan zachowania mapa będzie poddawana konserwacji w pracowni muzealnej, a po jej zakończeniu trafi do szkoły w skansenie w Kłóbce, gdzie stanie się niewątpliwie edukacyjną atrakcją.

Muzeum prosi osoby, a szczególnie mieszkańców Kowala, które mają jakąkolwiek wiedzę zarówno o wykonawcach, jak i o historii owej mapy o podzielenie się z nami wszelkimi informacjami.

Dane kontaktowe: Barbara Adamczyk, Pracownia Konserwacji Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, tel. 54 232 30 01.