powiat Lipnowski - Kultura powiat Lipnowski - Wiadomości

Ogłoszenie o naborze 2/2019  – rozwijanie przedsiębiorczości LGD DOBRZYŃ

Ogłoszenie o naborze 2/2019  – rozwijanie przedsiębiorczości

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla zakresu tematycznego operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.” Wnioski o przyznanie pomocy należy składać  od  15-28 listopada 2019 r.  w  biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe mieszczącym się przy  ul. Szkolnej 4 w  Dobrzyniu nad Wisłą  od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. Więcej informacji na stronie www. lgddobrzyn.pl  oraz pod numerem telefonu  54 253 05 38.