Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Powstał portal pomiaru hałasu we Włocławku

  • Powstał portal pomiaru hałasu we Włocławku Został udostępniony portal prezentujący wyniki ciągłego monitoringu hałasu komunikacyjnego w wybranych pięciu lokalizacjach na terenie miasta Włocławek. Stacje monitoringowe są zlokalizowane przy ul. Promiennej 15, ul. Kapitulnej 19, ul. Mechaników 1, ul. Wroniej 1A, ul. Smólskiej 9.

Portal ciągłego monitoringu hałasu komunikacyjnego obejmuje: prezentację, na tle mapy miasta Włocławek, lokalizacji wszystkich punktów pomiarowych; przedstawienie bieżących wartości mierzonego hałasu komunikacyjnego oraz prezentację pomiarów na wykresie.

Prowadzenie rocznego monitoringu hałasu komunikacyjnego wynika z umowy zawartej z Wykonawcą, tj. Liderem konsorcjum – LEMITOR Ochrona Środowiska Sp.  z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu oraz Członkiem konsorcjum – Akustix Sp.  z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie na wykonanie zadania pod nazwą „Strategiczna mapa hałasu dla miasta Włocławek wraz z opracowaniem założeń do programu ochrony środowiska przed hałasem”.

Portal dostępny jest pod adresem: https://wloclawek-halas.pl