Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Trwa nabór do programu „Moja Woda”

  • Trwa nabór do programu „Moja Woda” Przypominamy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024. 

Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi. Warunki dofinansowania określa pkt 7.3 Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024: https://www.wfosigw.torun.pl/web/uploads/pub/news/news_616/Program_moja_woda.pdf oraz pkt 7 Regulaminu naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024, opublikowane na stronie internetowej www.wfosigw.torun.pl

Informacja o koordynatorze programu wraz z numerem telefonu: Anna Pawlikowska-Tyburska, tel. 56-62-12-328, Zbigniew Reniecki, tel. 56-62-12-341.

Kontakt poprzez adres mailowy: mojawoda@wfosigw.torun.pl

Informację o naborze publikujemy: http://www.bip.um.wlocl.pl/informujemy-ze-zarzad-wojewodzkiego-funduszu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-toruniu-oglosil-od-dnia-01-07-2020-roku-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-programu-priorytetowego/