Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Program Priorytetowy „Moja Woda”. Nabór wniosków,

  • Program Priorytetowy „Moja Woda”. Nabór wniosków Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024. 

Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi.

Warunki dofinansowania określa pkt 7.3 Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024: https://www.wfosigw.torun.pl/web/uploads/pub/news/news_616/Program_moja_woda.pdf oraz pkt 7 Regulaminu naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024, opublikowane na stronie internetowej www.wfosigw.torun.pl 

Informacja o koordynatorze programu wraz z numerem telefonu:

1)      Anna Pawlikowska-Tyburska, tel. 56-62-12-328,

2)      Zbigniew Reniecki, tel. 56-62-12-341.

Kontakt poprzez adres mailowy: mojawoda@wfosigw.torun.pl