Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Strażnicy miejscy skontrolowali warsztaty samochodowe

  • Strażnicy miejscy skontrolowali warsztaty samochodowe Kontrola dotyczyła przestrzegania przepisów porządkowych wynikających z przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W pierwszej kolejności sprawdzone zostały warsztaty na osiedlach Kazimierza Wielkiego i włocławskiego Śródmieścia. Spośród 31 skontrolowanych punktów, w 3 stwierdzono nieprawidłowości w postaci braku stosownej umowy na odbiór odpadów. Właściciele zostali pouczeni oraz zobowiązani do zawarcia właściwych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Strażnicy miejscy przypominają, że za pozbywanie się odpadów w sposób zabroniony, niezgodny z przepisami, grozi odpowiedzialność prawna w postaci mandatu karnego do wysokości 500 zł. Może również zostać skierowany wniosek o ukaranie wobec sprawcy zaśmiecenia, do Sądu Rejonowego we Włocławku. 

Pełna informacja na ten temat: http://www.strazmiejska.um.wlocl.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1499&Itemid=1