Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Zabronione wyrzucanie odpadów.Wysokie kary

  • Zabronione wyrzucanie odpadów. Strażnicy miejscy przypominają W dalszym ciągu strażnicy miejscy spotykają się z interwencjami dotyczącymi pozbywania się odpadów komunalnych,  pobudowlanych i wielkogabarytowych, niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Niestety do tego rodzaju procederu wykorzystuje się niezabudowane, łatwo dostępne i puste nieruchomości.

Jednym z niechlubnych przykładów, jaki został zgłoszony do wyjaśnienia przez Straż Miejską we Włocławku, były  odpady  podrzucone na placu przy ulicy Cyganka. Na podstawie zapisów monitoringu wizyjnego miasta oraz materiału wizyjnego przekazanego przez pracownika instytucji, będącej właścicielem zanieczyszczonej nieruchomości, sprawcy zanieczyszczenia zostali ustaleni i ukarani. Nielegalnie wyrzucone odpady musieli zabrać we własnym zakresie i na własny koszt.

Strażnicy miejscy przypominają, że zanieczyszczenie miejsca dostępnego dla publiczności jest wykroczeniem, opisanym w art. 145 Kodeksu Wykroczeń, za które można nałożyć mandat karny do 500 zł.