Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Skrócenie godzin pracy Urzędu Miasta Włocławek

Prezydent Włocławka Marek Wojtkowski wydał Zarządzenie w sprawie określenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Włocławek w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID 19.

Na mocy Zarządzenia, z dniem 25 marca 2020 r. do odwołania Urząd Miasta Włocławek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -14:00.

Zapewnia się i zaleca Mieszkańcom Włocławka możliwość załatwiania spraw urzędowych w trybie komunikacji pocztowej, elektronicznej (e-mail, ePUAP) oraz telefonicznej.

W Urzędzie – poprzez wrzucenie pism i innych dokumentów do wystawionych urn w budynku Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13, w tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do Urzędu.

Kontakt telefoniczny do UM Włocławek: 54 414-40-00,

adres e-mail: poczta@um.wloclawek.pl

Zaleca się dokonywanie wpłat przelewami elektronicznymi.

Możliwość załatwiania spraw w budynku Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, wyłącznie w sprawach: rejestracji aktu zgonu i aktu urodzenia, po wcześniejszym umówieniu daty i godziny przybycia.

Odwołuje się wszystkie wydarzenia i spotkania z mieszkańcami oraz podmiotami zewnętrznymi organizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Włocławek.

Osoba załatwiająca sprawę w budynku Urzędu Miasta Włocławek zobowiązana jest wylegitymować się dowodem tożsamości zawierającym zdjęcie pod warunkiem wejścia do budynku.

Pracownicy Urzędu Miasta Włocławek oraz interesanci przed wejściem do budynku mogą zostać poddani pomiarowi temperatury ciała.

Pełna treść Zarządzenia Nr 131/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie określenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Włocławek w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID 19: http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-1312020-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-25-marca-2020-r-w-sprawie-okreslenia-ograniczen-w-wykonywaniu-zadan-przez-urzad-miasta-wloclawek-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa/