Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Terminy naboru do przedszkoli i klas pierwszych

Opublikowane terminy naboru do przedszkoli i klas pierwszych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 stycznia 2020 r. zostały ustalone terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek.

 

Postepowania ruszą 2 marca 2020 roku.

 

W przypadku naboru do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych, od 2 do 9 marca 2020 r. rodzice będą mieli czas na potwierdzenie kontynuacji wychowania przedszkolnego (przyjmowanie od rodziców deklaracji o pozostawieniu dziecka w dotychczasowym przedszkolu). Od 10 do 24 marca 2020 r. będą trwały zapisy do przedszkoli (składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko określonych kryteriów).

 

Jeśli chodzi o procedurę naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, od 2 do 9 marca 2020 r. będzie możliwe składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły. Od 10 do 24 marca 2020 r. będą prowadzone zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci spoza obwodu danej szkoły (składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko określonych kryteriów).

 

Szczegóły naboru do przedszkoli: http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-122020-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-15-stycznia-2020-r-w-sprawie-ustalenia-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminow-s/ 

 

Szczegóły naboru do klas I szkół podstawowych: http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-112020-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-15-stycznia-2020-r-w-sprawie-ustalenia-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminow/