Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

SANIKO INFORMUJE O ZBIÓRCE WIELKOGABARYTÓW

W sobotę po nowym roku odbędzie się zbiórka wielkogabarytów 4 stycznia 2020 roku zbiórka obejmie osiedla: Śródmieście i Zawiśle. Tydzień później – 11 stycznia – niepotrzebnych rzeczy pozbędą się mieszkańcy Południa i Michelina. Na 18 stycznia zaplanowano zbiórkę wielkogabarytów z osiedli: Zazamcze i Zachód, Kazimierza Wielkiego, Wschód i Rybnica.

 

Mieszkańcy poszczególnych osiedli powinni wystawić meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, najpóźniej dzień przed zbiórką.

 

Harmonogram zbiórki jest opublikowany: http://www.saniko.com.pl/zbiorka-wielkogabarytow/