Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Działania Straży Miejskiej -przebywanie osób bezdomnych.

Działania Straży Miejskiej pod kątem kontrolowania miejsc przebywania osób bezdomnych. W związku z nadejściem chłodnych dni Straż Miejska, jak co roku, w porozumieniu i we współpracy z innymi jednostkami samorządu oraz organizacjami zajmującymi się udzielaniem pomocy osobom bezdomnym, podjęła działania w zakresie swoich uprawnień i kompetencji. 

 

Strażnicy miejscy  w wyniku wcześniej przeprowadzonych rekonesansów, wytypowali 9 nieruchomości, które mogą być w okresie jesienno-zimowym wykorzystywane do pobytu i zamieszkiwania przez osoby bezdomne, np. opuszczone i niezabezpieczone przed dostępem budynki. Strażnicy przeprowadzili również rozmowy z zarządcami ogrodów działkowych, uzyskując informacje na temat sytuacji socjalno-bytowej osób i rodzin, które na stałe zamieszkują w tych miejscach.

 

Strażnicy miejscy podczas codziennych odpraw oprócz zwyczajowo przydzielanych do realizacji interwencji i zadań, otrzymują polecenia skontrolowania miejsc przebywania osób bezdomnych w podległych im sektorach i rejonach. Będą również  reagować na każde zgłoszenie, które wpłynie do Dyżurnego Straży Miejskiej na alarmowy numer telefonu 986.

 

Należy dodać, ze powyższe działania Straży Miejskiej nie sprowadzają się tylko do samej kontroli przebywania osób bezdomnych ale również do informowania, zachęcania i namawiania o możliwości skorzystania ze  schronisk dla osób bezdomnych oraz z ogrzewalni, a w przypadku wyrażenia zgody, przewożenia do tych miejsc.

 

Natomiast w przypadkach stwarzających realne zagrożenie dla życia i zdrowia strażnicy będą wzywali na miejsce pogotowie ratunkowe.