Kultura - strona główna Wiadomości - strona główna Włocławek - kultura

„Naładuj akumulatory” z Agnieszką Rylik

22 października 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Wyspiańskiego 3 we Włocławku odbyło  się spotkanie edukacyjno-sportowe, w którym wzięły udział dzieci z czterech włocławskich szkół: SP nr 3, SP nr 10, SP nr 14 i SP nr 23.
 
Mistrzyni świata w boksie zawodowym – Agnieszka Rylik spotkała się z uczniami czterech szkół podstawowych, aby uczyć ich czym jest recykling i zorganizować konkurencje sportowe. W imprezie uczestniczyła również Pani Barbara Moraczewska – Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek. NAŁADUJ AKUMULATORY Z AGNIESZKĄ RYLIK to projekt edukacyjno – ekologiczny, którego celem jest szeroko pojęta publiczna edukacja z zakresu prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami, w szczególności tymi najbardziej niebezpiecznymi dla środowiska, jakimi są akumulatory samochodowe. Organizatorem przedsięwzięcia jest REMONDIS Electrorecycling, a Partnerem Generalnym wiodący producent akumulatorów samochodowych – firma Bosch Automotive. 
 

Dlaczego temat recyklingu akumulatorów samochodowych jest taki ważny? 

Ponieważ tak jak wiele innych rodzajów baterii zużyte akumulatory samochodowe są odpadem niebezpiecznym. Zawierają ołów i kwas siarkowy, które mogą być niebezpieczne dla środowiska oraz zdrowia ludzi i zwierząt, jeśli zużyty akumulator trafi w niewłaściwe miejsce i nie zostanie poddany recyklingowi w firmie posiadającej odpowiednie technologie.

Jak postępować ze zużytym akumulatorem? 

Na obudowie każdego akumulatora znajdują się dwa ważne symbole. Pierwszym z nich jest znak przekreślonego kosza wraz z symbolem chemicznym ołowiu – Pb – oraz dobrze wszystkim znany trójkąt recyklingowy. To informacja dla użytkownika, że zużytego akumulatora nie wolno wyrzucić do zwykłego pojemnika na odpady komunalne. Co zatem należy z nim zrobić? Zużyty akumulator należy zanieść do sklepu, który prowadzi sprzedaż akumulatorów, do serwisu zajmującego się wymianą akumulatorów lub do gminnego punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych, tzw. PSZOK-u. Stamtąd trafi on do recyklingu, gdzie w bezpieczny sposób zostaną z niego usunięte i unieszkodliwione substancje niebezpieczne, a odzyskane surowce wtórne będą przekazane do ponownego użycia. 

Ponad 50% zużywanego ołowiu pochodzi z recyklingu

Obecnie już ponad połowa zużywanego na świecie ołowiu pochodzi nie z kosztownego wydobycia, lecz właśnie z recyklingu. Ważnym źródłem ołowiu są zużyte akumulatory samochodowe. Do ich wytworzenia producenci zużywają rocznie około 70% światowej produkcji ołowiu. To ogromna ilość surowca, zwłaszcza w świetle nieustannie kurczących się jego zasobów. Szacuje się, przy założeniu akceptowalnej opłacalności wydobycia ołowiu, że jego złoża wyczerpią się już w 2030 roku. Dlatego tak ważna jest edukacja społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi akumulatorami samochodowymi, abyśmy mogli wspólnie chronić środowisko i oszczędzać surowce naturalne Ziemi.

Dzieci ambasadorami ekologii 

Obecnie dużo mówi się o konieczności recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów przenośnych, rzadziej porusza się temat zużytych akumulatorów samochodowych. – Stąd pomysł na organizację kampanii edukacyjnej poświęconej właśnie akumulatorom samochodowym – mówi Justyna Bej, przedstawiciel organizatora Projektu, firmy REMONDIS Electrorecycling. Dzieci mają dużą wrażliwość ekologiczną i często to one uczą swoich rodziców, jak dbać o środowisko. Dlatego wraz z naszym Partnerem – firmą Bosch – postanowiliśmy skierować naszą pierwszą wspólną akcję edukacyjną właśnie do dzieci, które zdobytą wiedzę przekażą swoim bliskim, a same wyrosną kiedyś na ekologicznie świadomych dorosłych. A jak najlepiej edukować najmłodszych? Oczywiście przez zabawę!

Agnieszka Rylik ambasadorką projektu

22 października na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 we Włocławku zorganizowano spotkanie edukacyjne. Wspólnie z energetyczną ambasadorką projektu, mistrzynią świata w boksie zawodowym, Agnieszką Rylik, uczniowie Szkół Podstawowych nr 23, 3, 10 i 14 wzięli udział w lekcji ekologii połączonej z lekcją WF-u. Dowiedzieli się, co kryje w sobie akumulator samochodowy i jak powinno się prawidłowo postępować, kiedy się już zużyje. Nie zabrakło też tego, co najmłodsi lubią najbardziej, czyli konkursów i zabaw sportowych. Wszystkie konkurencje oceniła wyjątkowa trenerka Agnieszka Rylik, która nie tylko wraz z dziećmi brała udział w aktywnościach fizycznych, ale też w przystępny sposób przekazała im wiedzę ekologiczną. Była wielka rozgrzewka, rzucanie do kosza, gra w ping ponga i tory przeszkód z piłkami, a także autografy i wspólne zdjęcia z maskotką akcji „Akumulatorkiem”. Pani Barbara Moraczewska – Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek objęła projekt Patronatem Honorowym i uczestniczyła w wydarzeniu. Jako mama 9-letniej Marysi Agnieszka Rylik wie, jak ważna jest troska o środowisko naturalne, dlatego z wielką chęcią włączyła się w to ekologiczne przedsięwzięcie. Wielki finał akcji odbędzie się 27 listopada w Warszawie na Stadionie PGE Narodowy. Będzie to wyjątkowe spotkanie dla dzieci i dorosłych, w którym oprócz ambasadorki wezmą również udział gwiazdy i dziennikarze, którym troska o środowisko nie jest obojętna, a dla wszystkich zaśpiewa Cleo.