Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania

Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej W jaki sposób można dopisać się do spisu wyborców? Informujemy, że wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), a w przypadku wyborcy wpisanego do rejestru wyborców na własny wniosek — przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborca nigdzie nie zamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

 

Wniosek o dopisanie do spisu pod adresem czasowego pobytu we Włocławku można złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 w pok. 5,6,9,11 do dnia 08 października 2019 r.