Wiadomości - strona główna

Dom Pomocy Społecznej MZOZ we Włocławku zaprasza

Dom Pomocy Społecznej MZOZ we Włocławku przy ul. Stefana Żeromskiego 28a serdecznie zaprasza przyszłych mieszkańców.

Oferujemy miejsce zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie czystości, całodobową opiekę. Udzielamy pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacyjnych, w załatwianiu spraw osobistych.

Umożliwiamy udział w terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności                                i aktywizowaniu mieszkańców. Zapewniamy warunki do rozwoju samorządności, zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych oraz utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem. Gwarantujemy bezpieczny i przyjazny pobyt.

Naszą ofertę kierujemy  dla osób zainteresowanych pobytem w naszym Domu Pomocy Społecznej.

Szczegóły pod numerem tel: 54 4133912

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, ul. Stefana Żeromskiego 28a