Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Włocławek otrzyma fundusze na strategię elektromobilności

Włocławek otrzyma fundusze na strategię elektromobilności Gmina Miasto Włocławek uzyska dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny z przeznaczeniem na wykonanie Strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Włocławek do roku 2035.

 

Strategia rozwoju elektromobilności to narzędzie wspierające działania jednostek samorządu terytorialnego dotyczące realizacji swojej polityki elektromobilności. Dokument ten umożliwia szerokie spojrzenie na kwestie elektromobilności poprzez pryzmat ekorozwoju, ekonomii i ekologii.

 

Strategia pozwoli na  planowanie i ocenę działań w istotnych obszarach odpowiedzialności gminy w zakresie elektromobilności. Strategia pozwoli też przygotować się do zarządzania i finansowania inwestycji w zakresie modernizacji i rozwoju w obszarze zrównoważonego transportu, energetyki, a także ochrony środowiska.

 

Wychodząc od diagnozy stanu jakości powietrza i jego monitoringu, stanu obecnego systemu komunikacyjnego oraz systemu zarządzania, wypracować można priorytetowe kierunki i plan wdrożenia elektromobilności.