Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

W Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej wystartowało  Centrum Edukacji Ekologicznej „EkoSzkoła”.

 

W Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej wystartowało  Centrum Edukacji Ekologicznej „EkoSzkoła”.

Od poniedziałku 16 września będą z niej korzystać uczniowie włocławskich szkół.

 

„Ekoszkołę” udało się zorganizować dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Aplikacja MPEC została wysoko oceniona i spółka uzyskała wsparcie zarówno na wyposażenie Centrum, jak i dofinansowanie do zajęć dla włocławskich uczniów. 

 

Centrum Edukacji Ekologicznej przy MPEC ma na celu upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności ochrony powietrza oraz podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej. Jest to oferta dla włocławskich przedszkolaków (starsze grupy) i uczniów szkół podstawowych, którzy w ramach zająć warsztatowych otrzymają podaną w ciekawy sposób wiedzę dotyczącą powstawania ciepła, oszczędzania, zagadnień związanych ze smogiem, ochroną środowiska itp.

 

Każde zajęcia poprzedzone będą emisją specjalnej animacji video. Uczestnicy  dowiedzą się z niej w jaki sposób grzejniki stają się gorące, a z kranów płynie ciepła woda. Prześledzą drogę ciepła od ciepłowni MPEC do swoich domów. Poznają zasadę funkcjonowania węzłów cieplnych oraz wymiennika ciepła. Dowiedzą się również jak oszczędzić ciepło? Prowadzący opowiedzą o specyfice funkcjonowania MPEC, o zadaniach jakie stoją przed spółką, czyli dostarczaniu ekologicznego ciepła do budynków. Uczniowie zapoznają się z takimi zagadnieniami jak „ekologiczne ciepło bez smogu” oraz praktycznymi radami, jak ekologicznie i mądrze korzystać z ciepła w pomieszczeniach.

 

Kolejną ważną kwestią będzie uświadamianie dzieci i młodzieży na temat smogu. Podczas zajęć prowadzący przedstawi zagadnienia związane z zanieczyszczeniem powietrza w mieście. Wprowadzi takie pojęcia jak smog, niska emisja itp. 

 

Centrum Edukacji zostało umieszczone w budynku biurowym MPEC, który do tej pory nie był zbyt często wykorzystywany. Jest dobrze zlokalizowany, tuż obok parkingu, znajduje się w nim pełne zaplecze sanitarne, została wygospodarowana szatnia.

 

Po lekcji teoretycznej korzystający z zajęć będą mieli niepowtarzalną okazję przyjrzeć się z bliska pracy włocławskich ciepłowników. MPEC wytyczył ścieżkę edukacyjną na kotłownię. Dzieci założą specjalne kamizelki i kaski i udadzą się na wycieczkę, podczas której zobaczą proces nawęglania, spalania oraz odżużlania.  Atrakcją będzie również możliwość zajrzenia do najwyższego w mieście komina.