Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Jeszcze można złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd”

Jeszcze można złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” Sekcja Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że mimo upływu terminu naboru wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I, istnieje możliwość skorzystania z przewidzianej w programie zasady dotyczącej przywrócenia terminu na złożenie wniosku.

 

W tym celu należy wypełnić wniosek i przekazać go wraz z podaniem o przywrócenie terminu do Sekcji Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, przy ul. Ogniowej 8/10, pok. nr 16.

 

Taka możliwość dotyczy w szczególności pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Zadanie 1 w Obszarze C programu), która została wdrożona w bieżącym roku po kilku latach przerwy. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku znacząco zwiększył środki finansowe przeznaczone na realizację programu, co powinno umożliwić zaspokojenie wszystkich zgłoszonych potrzeb.

 

Pełna informacja na ten temat: http://mopr.wloclawek.pl/?cid=2416