Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Umowa na budowę nowych mieszkań podpisana

Umowa na budowę nowych mieszkań podpisana Przy ul. Celulozowej powstanie osiedle złożone z czterech wielorodzinnych bloków mieszkalnych. Gmina Miasto Włocławek zawarła umowę ze spółką Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe na realizację tego przedsięwzięcia.

 

Urząd Miasta przeprowadzi nabór wniosków o zawarcie umowy najmu, jednak najpierw – zarządzeniem Prezydenta Włocławka – zostaną określone wzory dokumentów aplikacyjnych.

 

Nabór wniosków ma się rozpocząć w październiku 2019 r. i potrwać do końca marca 2020 r.

 

W załączeniu szersza informacja na ten temat.

 

Przy ul. Celulozowej powstanie osiedle złożone z czterech wielorodzinnych bloków mieszkalnych. Gmina Miasto Włocławek zawarła umowę ze spółką Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe na realizację tego przedsięwzięcia. Urząd Miasta przeprowadzi nabór wniosków o zawarcie umowy najmu, jednak najpierw – zarządzeniem Prezydenta Włocławka – zostaną określone wzory dokumentów aplikacyjnych.

Nabór wniosków ma się rozpocząć w październiku 2019 r. i potrwać do końca marca 2020 r. Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w Biurze Obsługi Mieszkańców na stanowisku Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym. Po analizie złożonych wniosków nastąpi ogłoszenie listy najemców, która zostanie przekazana Miejskiemu Budownictwu Mieszkaniowemu Sp. z o.o., celem zawarcia umów najmu. Kolejnym krokiem będzie złożenie przez przyszłych najemców wniosku o dopłaty wraz z kopią umowy najmu mieszkania oraz niezbędnymi oświadczeniami. Każda dopłata będzie przyznawana na okres 15 lat i będzie w stałej wysokości. Gmina Miasto Włocławek co roku będzie weryfikować prawo do dofinansowania, w zakresie dalszego spełniania kryteriów dochodowych. 

Wysokość dopłaty jest uzależniona od lokalizacji oraz wielkości gospodarstwa domowego. Miesięczna wysokość dopłaty jest równa 1/12 kwoty iloczynu średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dopłaty w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, powierzchni normatywnej mieszkania oraz współczynnika dopłaty wynoszącego 1,8%.

Wysokość dopłaty Mieszkanie na Start = ( koszt odtworzenia 1 m2 x pow. normatywna [m2] 1.8%) / 12

Wysokość średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej (zł) Miesięczna wysokość dopłaty za 1 m2 (zł) Maksymalna wysokość dopłat ze względu na wielkość gospodarstwa domowego (zł)
1,80% 1 os. 2 os. 3 os. 4 os. 5 os. 6 os.
województwo kujawsko-pomorskie 3488,00 5,23 105 183 262 340 419 497
                 

 

Progi dochodowe umożliwiające ubieganie się o dopłaty do czynszów, według danych za 2017 r.

Gospodarstwo domowe Próg dochodowy
%* w zł** w zł/os**
1-osobowe 60,0 2 562,91 2 562,91
2-osobowe 90,0 3 844,36 1 922,18
3-osobowe 120,0 5 125,81 1 708,60
4-osobowe 150,0 6 407,27 1 601,82
5-osobowe 180,0 7 688,72 1 537,74
6-osobowe 210,0 8 970,17 1 495,03

*       w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

**   dochody „netto”