Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Nowa ekologiczna elektrociepłownia we Włocławku

Prezydent Włocławka Marek Wojtkowski oraz prezes MPEC Andrzej Walczak podpisali z przedstawicielami skandynawskiej firmy TergoPower list intencyjny w sprawie budowy w strefie przemysłowej miasta ekologicznej elektrociepłowni opalanej słomą o mocy około 50 MW. Jeśli inwestycja dojdzie do skutku, spółka MPEC zaoszczędzi 7,5 mln zł rocznie, a włocławianie będą oddychać mniej zanieczyszczonym powietrzem

Elektrociepłownia opalana słomą to instalacja zasilana biomasą. Jej technologia polega na wykorzystywaniu jako paliwa podstawowego suchej słomy dostarczonej do elektrociepłowni w sprasowanych kostkach.  Tego typu ciepłownie zaliczane do Odnawialnych Źródeł Energii z  powodzeniem realizowane są w wielu krajach europejskich. Dzięki temu, że słoma jest paliwem odnawialnym, instalacja jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla.

Włocławek może być jednym z pierwszych polskich miast, które będzie miało możliwość pozyskania znaczącego udziału ekologicznego ciepła w oparciu o nowoczesną i sprawdzoną technologię wywodzącą się z krajów skandynawskich. Inwestycja realizowana jest ze środków prywatnych inwestora, pozwoli nam ograniczyć wydatki ze środków publicznych niezbędne dla dostosowania aktualnie istniejących w mieście instalacji ciepłowniczych do wymogów wynikających z przepisów Unii Europejskiej  – mówi prezydent Marek Wojtkowski. – Warunkiem, który strony sobie stawiają jest zapewnienie konkurencyjnych cen ciepła w stosunku do tych, które dziś wynikają z zastosowania technologii bazujących na węglu.

Wybudowanie ekologicznego źródła ciepła to również wymierne korzyści dla MPEC Włocławek:

  • Oszczędności rzędu 7,5 mln zł rocznie na obniżeniu kosztów zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla,
  • Poprawa jakości powietrza w mieście dzięki obniżeniu emisji pyłu, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu,
  • Oszczędności wynikające z uniknięcia kosztów modernizacji instalacji odpylania dla kotłów opalanych miałem węgla kamiennego, szacowanych na ponad 10 milionów złotych – nowa inwestycja zastąpiłaby bowiem ich funkcjonowanie.

– Dzięki wykorzystaniu ciepła z instalacji OZE możliwe jest uzyskanie przez MPEC dotacji z Unii Europejskiej na modernizację lub rozbudowę istniejącej sieci ciepłowniczej oraz przyłączanie nowych odbiorców ciepła – podkreśla Andrzej Walczak, Prezes Zarządu MPEC Sp. z o.o. – Dla spółki bardzo istotne jest zachowanie pełnego bezpieczeństwa dla załogi, pewności zatrudnienia i komfortu pracy. Zapewniam, że ta inwestycja nie wpłynie negatywnie na spółkę.

TergoPower to skandynawski inwestor w sektorze energetyki odnawialnej, który wprowadza na polski rynek nowoczesną technologię wykorzystania słomy jako paliwa spełniającą wszelkie wymogi środowiskowe. Dzięki temu wdraża projekty korzystne nie tylko z perspektywy ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zastąpienia tradycyjnych paliw energią odnawialną,  ale również wykorzystuje lokalny potencjał biomasy, co jest dodatkową korzyścią dla polskiego rolnictwa – tworząc miejsca pracy, rynek stabilnego odbioru słomy oraz aktywizując uprawy roślin energetycznych.

– Nasza firma przykłada szczególną uwagę nie tylko do stosowania najnowszych technologii, spełniających normy UE, ale przede wszystkim działamy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. To znaczy, że ważnym elementem naszej działalności są korzyści społeczne i ekologiczne wynikające z każdej planowanej przez nas inwestycji – mówi Marcin Śmiech, Dyrektor Krajowy TergoPower.

Sygnatariusze listu, Miasto Włocławek, MPEC oraz TergoPower deklarują współpracę na etapie przygotowania inwestycji oraz prowadzenia negocjacji szczegółowych zasad współpracy po jej realizacji.