Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Samorząd Włocławka wspiera profilaktykę uzależnień

Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 15 lutego 2019 r., z uwzględnieniem stanowiska Komisji Konkursowej, dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert i przyznania środków finansowych w trybie otwartego konkursu ofert, którego przedmiotem jest realizowanie zadań gminy w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym w 2019 roku.

Wsparcie finansowe zostało rozdysponowane na 8 głównych zadań. Wśród nich są m.in.:

  • prowadzenie działań profilaktycznych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich,
  • organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym,
  • organizowanie lokalnych akcji i kampanii informacyjnych o charakterze prewencyjnym,
  • prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w tym udzielanie świadczeń pomocowych: terapeutycznych,
  • post rehabilitacyjnych,
  • zapobiegawczych i integracyjnych.