Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

WAŻNY KOMUNIKAT MZOZ !!!

Zarząd Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. informuje, iż
z przyczyn od Spółki niezależnych,
z  powodu braku dostawy prądu dnia
8 stycznia 2019 w godzinach 7:30-18:00 nastąpi zmiana pracy przychodni przy ulicy Chłodnej 24. W godzinach 8:00 – 10:00 oraz 15:00-18:00 pacjenci wyżej wymienionej przychodni będą przyjmowani w przychodni przy ulicy Wienieckiej 34a oraz
w przychodni przy ulicy Kaliskiej 104a. Natomiast między 10:00 a 15:00 pilne przypadki przyjmowane będą w przychodni przy ulicy Chłodnej 24.

Zarząd Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. informuje, iż
z przyczyn od Spółki niezależnych,
z  powodu braku dostawy prądu dnia
9 stycznia 2019 w godzinach 7:30-18:00 nastąpi zmiana pracy przychodni przy ulicy Olszowej 9. W godzinach 8:00 – 10:00 oraz 15:00-18:00 pacjenci wyżej wymienionej przychodni będą przyjmowani w przychodni przy ulicy Kilińskiego 16 oraz w przychodni przy ulicy Żytniej 55. Natomiast między 10:00 a 15:00 pilne przypadki przyjmowane będą w przychodni przy ulicy Olszowej 9.