Kultura - strona główna Włocławek - kultura

Dzieci pokazały, co zrobić dla czystego powietrza

Dzieci pokazały, co zrobić dla czystego powietrza Został rozstrzygnięty konkurs pt. „Co ja mogę zrobić dla czystego powietrza?” zorganizowany przez Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Urząd Miasta Włocławek. Konkurs plastyczny adresowany był do dzieci klas I- III szkół podstawowych.

 

Celem konkursu było kształtowanie właściwych zachowań, w tym poszanowania dla środowiska, a także zwrócenie uwagi na problem otaczającej nas przyrody.

 

Komisja w składzie: MONIKA SZUDZIKOWSKA – Urząd Miasta Włocławek, HANNA NOWAK – Członek Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, Urząd Miasta Włocławek, MARIA BALAKOWICZ – Liga Ochrony Przyrody okręg we Włocławku, JOANNA FYDRYSZEWSKA – Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej wyłoniła i nagrodziła siedmioro laureatów.

 

Pierwsze miejsce zajęła   Gabriela Gromadzka z SP 22, drugie Piotr Gibczyński z SP 22. Przyznano dwa trzecie miejsca: Nikoli Zwolińskiej z SPS w ZS 3 i Katarzynie Kotarskiej z SP 5. Wyróżnienia otrzymali:   Ignacy Komorowski z SP 7, Szymon Szmajda z SP 10, Joanna Miziewicz z SP 22.

 

Wręczenie nagród odbędzie się 28.10.2019 r.