Wiadomości - strona główna

Otwarta zbiórka krwi

Dziś tj. 1 marca Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku organizuje otwartą akcję poboru krwi. Akcja odbędzie się w godzinach 12.30 – 16.30. Jak zawsze pobór krwi odbywać się będzie w specjalnie do tego przystosowanym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Lokalizacja ambulansu: ul. 3 Maja u wylotu do pl. Wolności. Organizatorzy akacji przypominają, […]

Wiadomości - strona główna

Ruszyła IV edycja konkursu grantowego „Działajmy razem i uczmy się od siebie”

26.02.2018 r. Fundacja Anwil dla Włocławka ogłosiła IV edycję konkursu grantowego pt. „Działajmy razem i uczmy się od siebie”. Konkurs ma na celu aktywizację i integrację międzypokoleniową seniorów z dziećmi i młodzieżą i jest skierowany do osób po 50 roku życia oraz dzieci i młodzieży do lat 18. Realizowane projekty pozwolą na wymianę doświadczeń i […]

Wiadomości - strona główna

Straż Miejska podsumowała spotkania, które odbyły się w trakcie ferii

Aż 13 spotkań, w których łącznie uczestniczyło 267 osób, odbyli strażnicy miejscy z Włocławka w czasie ferii zimowych. Wzorem lat ubiegłych funkcjonariusze z Patrolu Szkolnego skierowali zaproszenia do świetlic środowiskowych i placówek oświatowych organizujących zimowy wypoczynek dla dzieci na terenie naszego miasta, zapraszając do wizytowania siedziby Straży Miejskiej. Strażniczki Aneta Kuczyńska i Marta Świątkowska prowadziły […]

Kultura - strona główna

Muzyczne zabawy logopedyczne

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zaprasza nauczycieli terapeutów, logopedów oraz doradców metodycznych wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej do udziału w warsztatach: „Muzyczne zabawy logopedyczne – organizacja aktywności rozwijającej kompetencje językowe dziecka”. Uczestnicy zajęć zapoznają się z możliwościami wykorzystania logorytmiki wpływającej na rozwijanie fonologicznej warstwy mowy i myślenie dziecka. Warsztaty odbędą się w marcu: I […]

Wiadomości - strona główna

Pomagamy młodym rodzinom: środki na żłobki i nianie

Nawet 800 złotych miesięcznie mogą otrzymać rodziny z regionu na pokrycie kosztów zatrudnienia niani lub pobytu dziecka w żłobku. Środki z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego trafią też na utworzenie 640 miejsc dla maluchów w żłobkach i klubach dziecięcych. Dziś (28 lutego) w Golubiu-Dobrzyniu odbędzie się spotkanie informacyjne dla rodziców zainteresowanych tego rodzaju pomocą. – Nasza oferta […]

Wiadomości - strona główna

Obradował Komitet Monitorujący RPO

Podczas posiedzenia, które odbyło się 26 lutego, komitet zatwierdził kryteria wyboru w 24 konkursach o dofinansowanie, w ramach których zostanie rozdysponowanych blisko 400 milionów złotych. Decyzje Komitetu Monitorującego pozwolą uruchomić środki m. in. na przedsięwzięcia w dziedzinie edukacji. Chodzi o pieniądze na przedszkola, kształcenie ogólne, stypendia dla uzdolnionych uczniów, edukację dorosłych (m. in. językową i […]

Wiadomości - strona główna

Wsparcie projektów lokalnych dla Śródmieścia

Jednym z pozytywnie ocenionych przez Komisję Konkursową jest projekt pn. „Śródmiejskie obchody Święta Kobiet – Włocławek 2018”, którego pomysłodawcą i realizatorem będzie Stowarzyszenie „Starówka”. Projekt zakłada szereg warsztatów, w tym: szydełkowania, haftu, florystyki, malarstwa, które będą otwarte dla społeczności lokalnej i zostaną przeprowadzone w terminie 1 – 14 marca 2018 roku w Kawiarni Obywatelskiej oraz […]

Wiadomości - strona główna

Samorząd Włocławska dofinansowuje zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Na mocy Zarządzenia Nr 47/2018 Prezydenta Włocławka z dnia 23 lutego 2018 roku został dokonany wybór najkorzystniejszych ofert i przyznanie środków finansowych dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018. Wsparcie finansowe rozdzielono w ramach 7 głównych zadań. Dotacje przyznano m.in. na […]

Wiadomości - strona główna

Niepodległa 2018. Niezwykły informator na wloclawek.pl

W 2018 roku przypada setna rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W naszym mieście od lutego br. odbywają się przedsięwzięcia kulturalne, edukacyjno-historyczne, kościelne, związane z wydarzeniami, które doprowadziły Polskę do odzyskania niepodległości. Z uwagi na różnorodne działania podejmowane przez placówki oświatowe, kulturalne oraz Kurię Diecezjalną, na stronie internetowej Urzędu Miasta funkcjonuje specjalna zakładka. Można w niej […]