Włocławek - wiadomości

Włocławianin w gronie najlepszych animatorów sportów

Włocławianin w gronie najlepszych animatorów sportów. Animator pracujący na
Orliku przy Szkole Podstawowej Nr 7 – Przemysław Woźniak brał udział w
ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Fundację Orły Sportu wraz z
Ministerstwem Sportu i Turystyki i zdobył tytuł Najlepszego Animatora Sportu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku oraz znalazł się w gronie 16
najlepszych animatorów w Polsce. Nagrodę odebrał na uroczystej gali, która odbyła się
25 listopada w siedzibie Fundacji znajdującej się w Pucku.
Celem konkursu było wyłonienie najlepszych Lokalnych Animatorów Sportu biorących
udział w projekcie w poszczególnych województwach oraz najlepszego Animatora w
całym 2018 roku, którzy w wyniku realizowanych zajęć przyczynili się do promocji
sportu powszechnego oraz podejmowania aktywności fizycznej.
Aby wziąć udział w konkursie należało wysłać sprawozdanie z realizowanych zajęć
sportowych w 2018 roku oraz napisać projekt imprezy sportowo-rekreacyjnej. Wybrano
100 najlepszych prac, z których wyłoniono po 6-7 animatorów z danego województwa,
następnie najlepsi w województwie rywalizowali o tytuł najlepszego w skali kraju.
Na Orliku przy SP7 w tym roku odbyły się m.in. eliminacje powiatowe i finał
wojewódzki programu „Kocham Ręczną na Orliku”, projekt Rugby TAG, Narodowy
Dzień Sportu, Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej, Festyn sportowo-
rekreacyjny „Nasza Niepodległa”, Turnieje Piłki Nożnej i Koszykówki oraz codzienne
zajęcia dla mieszkańców Włocławka.
W projekcie bierze udział 1960 Orlików z całej Polski, na których zatrudnionych jest
2940 animatorów. Łącznie w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” wybudowano
2604 obiekty.