Włocławek - wiadomości

Włocławianin na stażu naukowym w Genewie

Włocławianin na stażu naukowym w Genewie. Michał Kaczmarek uczeń Zespołu Szkół
Elektrycznych odbył staż w ośrodku naukowo-badawczym Europejskiej Organizacji
Badań Jądrowych, w skrócie: CERN.
Europejska Organizacja Badań Jądrowych ośrodek naukowo-badawczy położony na
północno-zachodnich przedmieściach Genewy na granicy Szwajcarii i Francji, zatrudnia
2600 stałych pracowników oraz około 8000 naukowców i inżynierów reprezentujących
ponad 500 instytucji naukowych z całego świata. Najważniejszym narzędziem ich pracy
jest największy na świecie akcelerator cząstek – Wielki Zderzacz Hadronów.
Właśnie w tym ośrodku Michał Kaczmarek z klasy IIITB odbył w listopadzie staż
naukowy. Michał jako jeden z 23 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Polski, miał
okazję realizować projekt badawczy w ramach HSSIP (High-School Students Internship
Programme) pod opieką naukowców z CERN. Projekt dotyczył badania rezystancji
styków diod zabezpieczających uzwojenia magnesów przed zjawiskiem quenchu
(wypadania ze stanu nadprzewodnictwa). Udział w stażu jest wynikiem wysokich lokat
zajmowanych w konkursach informatycznych i konkursach wynalazczości.
Informacja na ten temat: http://www.zsel.edu.pl/strony/aktualnosci_2018_2019_1.php