Włocławek - wiadomości

Kursy MPK anulowane na dziś

Kursy MPK anulowane na dziś
linia nr 1 z Grodzkiej: 8.30; 11.00; 13.30; z Wiejskiej: 8.00; 10.30; 13.00;
linia nr 4 z Promiennej: 6.28; 8.05; 13.50; 15.02; z Płockiej: 7.13; 8.45; 14.25; 15.50;
linia nr 6 z Wiejskiej: 8.04; 14.32; 17.04; z Wienieckiej: 7.25; 13.55; 16.25;
linia nr 12 z Przemysłowej: 6.52; 18.19; z Ostrowskiej: 9.21; 10.46; 13.21; 15.51; z
Wienieckiej: 6.40; 8.40; 10.05; 12.40; 15.10; 17.46; 19.08 ;
linia nr 13 ze Świętosławia: 16.02; z Promiennej: 15.09;
linia nr 14 z Wiejskiej: 5.37; 6.07; 9.10; 11.40; z Przemysłowej: 7.09; z Ostrowskiej:
9.44; 12.14;
linia nr 15 z Wiejskiej: 7.15; 8.50; 10.14; 11.50; 13.20; z Ostrowskiej: 5.37; 6.36; 8.06;
9.33; 11.03; 12.27; 14.13;
linia nr 16A z Fredry: 6.15;
linia nr 16 z Fredry: 18.05; z Anwilu: 19.15;
linia nr 17 z Promiennej: 7.18; 13.18 ; z Dębowej: 8.10; 14.14;
linia nr 21 z Promiennej: 5.08; 6.08; 7.08; 8.08; 9.38; 10.38; 11.38; 12.38; 13:38; 14.39;
15.38; 16.38;17:38; z Wiejskiej: 5.36; 6.36; 7.30; 9.06; 10.06; 11.06; 12.06; 13.06; 14.06;
15.06; 16.06; 17.06;
linia nr 23 z Dębowej: 12.55; 14.55; 17.16; 19.16; z Płockiej: 14.02; 15.59; 18.20; 20.22.
Komunikat jest opublikowany: http://www.mpk.com.pl/?id=2&news=991