Włocławek - wiadomości

Wieża – rodzinne warsztaty twórcze 18 listopada

Wieża – rodzinne warsztaty twórcze 18 listopada o godz. 11.00 Galeria Sztuki
Współczesnej przy ul. Miedzianej zaprasza na kolejne rodzinne warsztaty twórcze, tym
razem pod tytułem: „Wieża”
Uczestnicy będą rozmawiać o architekturze i poznawać wybrane techniki graficzne.
Inspiracją pracy będą oryginalne ryciny (odbitki graficzne) ze zbiorów Galerii oraz
ilustracje różnorodnych konstrukcji wież. Uczestnicy przygotują matryce przedstawiające
wieżę.
Pełna informacja na ten temat: http://www.galeriasztuki.wloclawek.pl/wydarzenia/700-wieza-rodzinne-warsztaty-tworcze