Włocławek - wiadomości

Komunikat prasowy Instytutu Ochrony Środowiska

Komunikat prasowy Instytutu Ochrony Środowiska Plany Adaptacji do zmian
klimatu dla 44 miast Polski są na finiszu – informuje Instytut Ochrony Środowiska –
Państwowy Instytut Badawczy.
Budowa błękitno-zielonej infrastruktury, przebudowa i tworzenie zieleni miejskiej,
modernizacja systemu odprowadzania i wykorzystania wód opadowych, budowa
systemów informacji o zagrożeniach w przestrzeni publicznej i wprowadzanie systemów
informowania mieszkańców o zagrożeniach, wsparcie dla służb kryzysowych, wymiana
taboru komunikacji publicznej, kampanie i akcje edukacyjne – to tylko niektóre z działań
wskazanych w Planach Adaptacji.
Przypomnijmy: opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej
100 tys. mieszkańców to projekt Ministerstwa Środowiska, którego głównym celem jest
ocena wrażliwości i podatności na zmiany klimatu każdego z 44 polskich miast
partnerskich i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych
zagrożeń.