Włocławek - wiadomości

Zmierzą się ze słowem

Zmierzą się ze słowem. Centrum Kultury Browar B. zaprasza uczniów szkół
podstawowych oraz gimnazjów do udziału w XIII Konkursie Recytatorskim dla Dzieci i
Młodzieży WIERSZYKARNIA.
Konkurs odbędzie się 26 listopada. Uczestnikami mogą być uczniowie klas IV-VIII
włocławskich szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjalnych.
Przedmiotem oceny będzie recytacja, nie dopuszcza się użycia rekwizytów, elementów
scenografii itp.
Jury konkursu oceni: dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa i ogólny
wyraz artystyczny.
Szczegółowa specyfikacja konkursu: https://ckbrowarb.pl/xiii-konkurs-recytatorski-wierszykarnia/