Włocławek - wiadomości

Włocławianie wśród Prymusów Pomorza i Kujaw

Włocławianie wśród Prymusów Pomorza i Kujaw. Urząd Marszałkowski opublikował
listy uczniów, którzy otrzymają stypendia marszałka województwa w ramach tegorocznej
edycji projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”. W gronie stypendystów są obecni uczniowie
szkół z Włocławka. Wysokość wsparcia to nawet pięćset złotych miesięcznie.
Marszałkowskie wsparcie przeznaczone jest dla uczniów najstarszych klas szkół
podstawowych, liceów, techników, zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych
z województwa kujawsko-pomorskiego, uzdolnionych w zakresie przedmiotów
przyrodniczych, informatycznych, matematyki, języków obcych oraz przedsiębiorczości,
którzy są finalistami lub laureatami konkursów lub olimpiad w tych przedmiotach.
Stypendium można wykorzystać między innymi na pokrycie kosztów udziału w
dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy
dydaktycznych i książek oraz opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do
szkoły. Podpisanie umów ze stypendystami oraz wypłata pierwszej transzy stypendium
nastąpi najpóźniej w grudniu.
Pełna informacja na ten temat: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/33491-stypendia-dla-tysiaca-prymusow