Włocławek - wiadomości

„Rodzina w Centrum”. Rozpoczął się cykl warsztatów

„Rodzina w Centrum”. Rozpoczął się cykl warsztatów. Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie informuje, że odbyły się pierwsze warsztaty w drugiej edycji projektu
„Rodzina w Centrum”. W dwóch warsztatach sześciogodzinnych z zakresu pierwszej
pomocy przedmedycznej uczestniczyły osoby przebywające i opuszczające pieczę
zastępczą.
Zajęcia miały formę warsztatów opartych o prezentacje multimedialną oraz ćwiczenia
praktyczne. Młodzież miała możliwość zapoznania się z zasadami udzielania pierwszej
pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy, zachowania w razie utraty przytomności
do resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Uczestnicy poznali także podstawowe
regulacje prawne na temat pierwszej pomocy.
Pełna informacja na ten temat: http://mopr.wloclawek.pl/?cid=2074