Włocławek - wiadomości

Uwaga, zabrzmią syreny!

Uwaga, zabrzmią syreny! Dziś i juro (14-15 listopada) oraz w zapasowym terminie 16
listopada 2018 r. w godzinach 6.00-22.00 odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z
wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.
Przy pomocy syren mogą być nadawane sygnały alarmowe dotyczące zagrożenia z
powietrza:
1. Ogłoszenie alarmu o zagrożeniu – akustyczny modulowany dźwięk syren przez okres
trzech minut.
2. Odwołanie alarmu – akustyczny ciągły dźwięk syren przez okres trzech minut.
Uprzedza się mieszkańców miasta, aby nadawanych sygnałów alarmowych nie traktowali
jako rzeczywistego zagrożenia.