Włocławek - wiadomości

Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych. Toruńskie Stowarzyszenie
Aktywności Społecznej (TSAS) – w partnerstwie z Włocławskim Centrum Organizacji
Pozarządowych i Wolontariatu zaprasza organizacje pozarządowe z terenu województwa
kujawsko-pomorskiego na warsztaty doskonalące sposoby monitorowania i ewaluacji
zadań publicznych.
Szkolenie odbędzie się 17 listopada w godz. 9.00 – 15.00.
Podczas szkolenia będzie można uzyskać odpowiedzi i wskazówki na indywidualne
pytania dotyczące rozliczania projektów, opracowywania dokumentacji merytorycznej i
finansowo-księgowej niezbędnej dla prawidłowego monitorowania i ewaluacji zadania
publicznego.
Szczegółowa informacja na ten temat: http://cop.wloclawek.pl/2018/11/zapraszamy-na-szkolenie/