Włocławek - wiadomości

Projekty list mieszkaniowych udostępnione do wglądu

Projekty list mieszkaniowych udostępnione do wglądu. Przypominamy, że w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 oraz przy ul. 3 Maja 22, wywieszone zostały projekty list: mieszkaniowej i socjalnej na rok 2019.
Odwołania od projektów list należy składać w Urzędzie Miasta Włocławek, w Biurze Obsługi Mieszkańców przy Zielonym Rynku 11/13.
Termin składania odwołań upływa z dniem 16 listopada 2018 r.